Samen voor elkaar

de BAK-fiets maaltijden

Een bakfiets als verbindende schakel in Tiel

Twee keer per week delen we vanuit de Batouwe van 'S Heerenloo maaltijden uit aan mensen met minimale middelen.

Tevens bieden we  toiletartikelen en als mogelijk fruit

De BAKfiets

 

In deze tijd maakt het steeds minder uit of je wel of niet een dak boven je hoofd hebt: gebrek aan geld en middelen treft steeds meer mensen. Hoewel ons eerste doel gratis maaltijden voor dakloze mensen was, geven we inmiddels ook aan mensen met minimale middelen, dakloos of niet. 

 

De BAKfiets verbindt

 

Met de BAKfiets willen we mensen die graag bij de maatschappij betrokken willen worden verbinden met mensen die meer bij de maatschappij betrokken mogen worden. Of te wel, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt van alle leeftijden, verbinden met dakloze mensen en mensen met minimale middelen. Dat doen wij door o.a. de maaltijden te bereiden op zorgboerderij de Kei op maandag en 's Heerenloo dagbesteding op vrijdag.

 

Het doel van de BAK-fiets:

 

Het doel van de BAK-fiets bestaat uit drie delen:

 

  • Dakloze mensen en mensen met minimale middelen in het algemeen, voorzien van een maaltijd en/of essentiële spullen en kleding.

  • Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, mensen van verschillende generaties, mensen met een verstandelijke beperking en bijvoorbeeld vluchtelingen, op vrijwillige maar begeleide basis mee laten helpen om maaltijden voor daklozen en minima te bereiden en uit te delen.

  • Voedselverspilling tegengaan door voedsel over te nemen en in te zetten voor de BAKfiets.

 

BAK-fiets?

 

Het project De BAK-fiets heet zo, omdat we van oorsprong koffie, gebak, soep en maaltijden bereiden ("bakken"). Dit uitdelen gebeurde vanuit onze bakfiets. 

 

De boodschappen verzamelen we op donatiebasis en via ruilhandel en wederdienst. Het bereiden gebeurt op zorgboerderij de Kei (maandag) en dagbestedingscentrum De Batouwe (vrijdag). De maaltijden worden meegegeven vanuit De Batouwe.

 

Wanneer?

 

Elke maandag en vrijdag:

 

Koken:

10:00 - 12:00  uur

Uitdelen:

13:00 - 14:15 uur

 

Hoe kun je helpen?

 

We zijn altijd op zoek naar vrijwilligers voor diverse werkzaamheden.

 

Boodschappen zijn onmisbaar! Zie deze pagina voor wat we nodig hebben.

 

Donaties zijn ook zeer welkom, zodat we ingrediënten kunnen kopen die we ondanks de inzamelingen nog missen, benzine in de tank kunnen stoppen en bijvoorbeeld de website kunnen betalen.