de BAK-fiets maaltijden

Maaltijden als verbindende schakel in Tiel

Twee keer per week delen we maaltijden uit aan mensen met minimale middelen.

De BAKfiets?

Het project De BAK-fiets heet zo, omdat we van oorsprong koffie, gebak, soep en maaltijden bereiden ("bakken"). Het uitdelen gebeurde vanuit onze bakfiets, in het park. Tegenwoordig koken we maaltijden en delen deze in bakjes uit.

Waarom maaltijden uitdelen?

In deze tijd maakt het steeds minder uit of je wel of niet een dak boven je hoofd hebt: gebrek aan geld en middelen treft steeds meer mensen. Hoewel ons eerste doel gratis maaltijden voor dakloze mensen was, geven we inmiddels ook aan mensen met minimale middelen, dakloos of niet. 

De BAKfiets verbind

Met de BAKfiets willen we mensen die graag bij de maatschappij betrokken willen worden verbinden met mensen die meer bij de maatschappij betrokken mogen worden. Of te wel, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt van alle leeftijden, verbinden met dakloze mensen en mensen met minimale middelen. Dat doen wij door o.a. de maaltijden te bereiden op zorgboerderij de Kei op maandag en op vrijdag.

Doelen van de BAKfiets

Het doel van de BAK-fiets bestaat uit drie delen:

 

  • Dakloze mensen en mensen met minimale middelen in het algemeen, voorzien van een maaltijd en/of essentiële spullen en kleding.

  • Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, mensen van verschillende generaties, mensen met een verstandelijke beperking en bijvoorbeeld vluchtelingen, op vrijwillige maar begeleide basis mee laten helpen om maaltijden voor daklozen en minima te bereiden en uit te delen.

  • Voedselverspilling tegengaan door voedsel over te nemen en in te zetten voor de BAKfiets.

De BAKfiets is er voor jou

 

Op maandag en op vrijdag kan je een maaltijd komen halen, of meerdere maaltijden wanneer je een gezin hebt.

Dit kan in Tiel, Tiel-Passewaaij en Ingen.

 

Tijden:

Tiel - maandag en vrijdag, 13:30 tot 14:00

Passewaaij - maandag en vrijdag, na 16:30

Ingen - tijdens de opening van de winkel, of op afspraak

 

Adressen Tiel en Passewaaij na aanmelding.

Aanmelden kan tot zondag 15:00 en donderdag 15:00. Afmelden vóór 9 uur op de uitgiftedag.

 

Wanneer je tot twee keer niet komt voor de maaltijd die we voor je bereiden, zonder afmelding, stopt de voorziening. Dit is omdat de cliënten met een verstandelijke uitdaging met veel plezier en toewijding de maaltijden bereiden, en het voor hen (en voor InNatura) heel jammer is wanneer er maaltijden niet opgehaald worden.

 

Bij gezinnen van drie of meer personen kan het zijn dat wij vragen om bewijs van inschrijving op jouw adres. Dit is om te voorkomen dat er oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van onze diensten.

 

 

Hoe kun je helpen?

 

We zijn altijd op zoek naar vrijwilligers voor diverse werkzaamheden.

 

Boodschappen zijn onmisbaar! Zie deze pagina voor wat we nodig hebben.

 

Donaties zijn ook zeer welkom, zodat we ingrediënten kunnen kopen die we ondanks de inzamelingen nog missen, benzine in de tank kunnen stoppen en bijvoorbeeld de website kunnen betalen.